PRIVACY STATEMENT FREELANCE JOURNALISTEN

De Persgroep Nederland B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9, hierna: “de Persgroep”) is uitgever van onder meer het AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool, Brabants Dagblad, ED, Tubantia, BN DeStem, PZC, de Stentor, de Gelderlander en diverse regionale weekkranten. Daarnaast heeft de Persgroep een aantal online services waaronder intermediair.nl, tweakers.net, hardwareinfo.nl, indebuurt.nl, nationalevacaturebank.nl, reclamefolder.nl, deondernemer.nl, sportnieuws.nl en autotrack.nl. De volledige lijst merken en diensten waarvoor dit privacy statement geldt is hier te vinden. 

De Persgroep is een onderdeel van De Persgroep Publishing N.V., een internationaal opererende uitgever. De ICT werkzaamheden van De Persgroep Publishing worden grotendeels centraal uitgevoerd en beheerd op de hoofdvestiging van de Persgroep Publishing in Kobbegem, België. Veel van de persoonsgegevens in beheer van de Persgroep worden daar opgeslagen en beheerd. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van de Persgroep worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Persgroep houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u werkzaamheden verricht voor een van de onderdelen van de Persgroep, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zo zijn de gegevens bijvoorbeeld noodzakelijk voor het kunnen doen van betalingen en het vastleggen van de met de Persgroep afgesproken licenties.

Beveiliging gegevens

De Persgroep maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via privacy@persgroep.nl.

Bewaartermijn
 
Gegevens over betalingen worden gedurende zeven jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@persgroep.nl. De Persgroep zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van de Persgroep via privacy@persgroep.nl.

Wijzigingen

De Persgroep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 18 juli 2018.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via privacy@persgroep.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.